Alternate Text
Ana Sayfa | Site Ağacı | Arama
  Uyuşturucu.jpg
 
 
 
sakaryavaliligilogo.png 

  Sakaryabuyuksehirbelediyesilogo.png
 
  

 

   Kültürel Etkinliklere Yardım...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine yapılacak yardımlarıa ilişkin Yönetmelik kapsamında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesinin cari transferler tertibinde yer alan "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" ödeneğinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığınınca; iş ve işlemlerin belli  bir standartta yürütülmesinin sağlanması için; yardım talebinde bulunan teşekkülün yönetmeliğin 7. maddesi gereğince hazırlanacak başvuru dosyalarının nasıl hazırlanması gerektiği ve Bakanlığımızca yardım yapılması halinde ilgili teşekkülce hazırlanması gereken evraklar...

Ek 1  Proje Yardımı Başvuru Evrakı İnceleme Usul ve Esasları için tıklayınız...

Ek 2 Başvuru Bilgi ve Belge Tespit Formu için tıklayınız...  (Başvuru esnasına Teşekkülce doldurulacak form)

Ek 3 Başvuru Kayıt ve İzleme Formu için tıklayınız...

Ek 4 Proje Raporu için tıklayınız...  (Başvuru esnasına Teşekkülce doldurulacak form)

Ek 5 Sonuç Raporu için tıklayınız...  (yardım cıkması halinde teşekkülce hazırlanacak form)

Ek 6 Etkinlik Raporu için tıklayınız...

Ek 7  İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Sonuç Raporu ve Harcama için tıklayınız...   
(yardım cıkması halinde teşekkülce hazırlanacak form) 


Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 915 kez gösterilmiştir.